Rekultivace a revitalizace území
Realizace CTU – čistých terénních úprav
Realizace HTU – hrubých terénních úprav
Strojní demoliční práce
Odvozy a odstranění odpadů
Odvozy a odstranění nebezpečných odpadů
Realizace projektů sanačních prací
Sanace zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí
Geologické práce v oblasti hydrogeologie a sanační geologie